Ο οδικός χάρτης των ενεργών δράσεων μας για το 2021-2022.

Ο φορέας Πολιτιστικής διαχείρισης Androidus Project Tank σε συνεργασία με τη νεοφυή Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ψηφιακού πολιτισμού Αργαστήρι Πολιτισμού́-Έρευνας-Καινοτομίας δημιουργούν από κοινού τις βάσεις ενός πολιτιστικού δικτύου με όραμα δράσης τη σταδιακή́ οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος Κοινωνικής και Δημιουργικής Οικονομίας της περιοχής.

Σχεδιάζουμε, δικτυώνουμε και δημιουργούμε ένα συμμετοχικό πλάνο διαχείρισης μέρους του πολιτιστικού́, φυσικού́ και παραγωγικού́ αποθέματος της περιοχής μας στην ορεινή́ κρητική́ ύπαιθρο χώρα.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, οι ιστορίες των ανθρώπων και τα στοιχεία του παρελθόντος είναι τα κομμάτια που συλλέγουμε σε μια προσπάθεια να καταγράψουμε το πολιτιστικό αποτύπωμα ως μια εμπειρία εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας σε ένα άθροισμα ετεροτήτων με κοινωνικό αντίκτυπο στο σήμερα.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων, η διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων και γεγονότων, η εκπόνηση και ο σχεδιασμός προτάσεων πολιτιστικής διαχείρισης αποτελούν τους τρεις βασικούς τομείς στους οποίους αναπτύσσεται η εταιρική μας δραστηριότητα.
Με οδηγό τον παραπάνω άξονα δραστηριότητας δημιουργήσαμε τον οδικό χάρτη με έργα υλοποίησης για το 2021 -2022 βασισμένα στη συνεργασία με φορείς  του κεντρικού κράτους, της αυτοδιοίκησης, της έρευνας, της τέχνης και των νέων  μορφών επιχειρηματικότητας. 

Οι δράσεις, οι πρωτοβουλίες και τα έργα  τα οποία σήμερα  βρίσκονται εξέλιξη  είναι τα εξής:

1. IDAology- Κοινοπραξία με Πανεπιστήμιο Κρήτης και Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. https://idaology.gr

H καταγραφή του ποιμενικού βιώματος και γενικότερα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς με επίκεντρο τις κοινότητες της Ίδας του σημερινού Ψηλορείτη, αποτέλεσαν τον στόχο μας ξεκινώντας το  έργο «IDAology: Το ποιμενικό βίωμα στις κοινότητες της Ίδας, ως εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας και ψηφιακό αποθετήριο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του βουνού». Μέσα από το έργο αυτό, θα αποτυπωθεί η μοναδικότητα του ποιμενικού βιώματος σε έκταση έξι δήμων στους οποίους η βοσκική αποτελεί παράδοση αιώνων, που όσο περίεργο και αν ακούγεται, μέχρι και σήμερα διατηρεί ζωντανά κάποια τόσο παλιά χαρακτηριστικά.
Μέσα από την  αλληλεπίδραση και συνεργασία με τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στον ορεινό περιβάλλον του Ψηλορείτη θα προκύψουν:

α) Ένα αποθετήριο έρευνας ως ψηφιακή βάση δεδομένων σε παραπάνω από μια γλώσσες για τη ζωή του βοσκού όπου θα εμπεριέχονται ζωντανές αφηγήσεις, καταγραφή της δράσης και των στοιχείων καθημερινότητας που συνθέτουν τη βοσκική.
β) Μια εφαρμογή λογισμικού εικονικής πραγματικότητας (σε ψηφιακό περιβάλλον 360 μοιρών) οι οποίες θα δίνουν στον καθένα την ευκαιρία να μεταφερθεί στο φυσικό περιβάλλον του Ψηλορείτη βιώνοντας ως ενεργός παρατηρητής τη σύνθετη πραγματικότητα της βοσκικής.
γ) Ένα βιβλίο για μαθητές και παιδιά όπου τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα επαυξημένης πραγματικότητας θα μπορούν να ζωντανέψουν σκηνές, ήρωες παραδόσεις από ένα βουνό με διαχρονικό πρωταγωνιστή τον βοσκό του.

2. Ψηφιακό Αποθετήριο Προφορικής Ιστορίας Λαϊκού Πολιτισμού Δήμου Μαλεβιζίου:

Σε συνεργασία με τον Δήμο Μαλεβιζίου προχωρήσαμε στη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας (αποθετήριο) καταγραφής, συλλογής, προστασίας και διάχυσης πολιτιστικών δεδομένων και αφηγήσεων της τοπικής ιστορίας της περιοχής, ως ένα αποτέλεσμα ανοικτής δεξαμενής πρόσβασης και συμπλήρωσης αρχειακού υλικού.
Το αποθετήριο θα αποτελέσει τον πρώτο τοπικό συσσωρευτή περιεχομένου με συνεντεύξεις και οπτικοακουστικό υλικό, ηχητικές καταγραφές (podcast), φωτογραφικό αρχείο και γραπτά τεκμήρια, το οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίζουν σταδιακά́ οι ίδιοι οι πολίτες σε συνεργασία με το Δήμο Μαλεβιζίου και τις αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης της πλατφόρμας. 
Κέντρο βάρους του έργου, θα είναι οι μικρές πληθυσμιακά σήμερα κοινότητες στους ώμους των οποίων στηρίζεται ο μεγάλος Δήμος Μαλεβιζίου, με ανάλογο πολιτιστικό́ αντίκτυπο. Αυτή η πολιτιστική κληρονομιά έχει σημασία να αναδειχθεί́ ως στοιχείο διαμόρφωσης της ταυτότητας και πολιτιστικής αναζωογόνησης του Μαλεβιζίου.
3. Εθνογραφικό ντοκιμαντέρ ΝΗΖΑ Ο Όρκος των βοσκών του Ψηλορείτη  – Το κάλεσμα του μύθου στο παλάμισμα του θεού:

Συνεργασία με ΥΠΠΟΑ- Περιφέρεια Κρήτης-Δήμος Ανωγείων- Οργανισμός Πολιτισμού, Τουρισμού και Νέας Γενιάς ο Αυλοπόταμος του Δήμου Μυλοποτάμου.
Σκοπός του εθνογραφικού ντοκιμαντέρ είναι να  προσεγγιστεί ο όρκος των βοσκών μέσα από ένα πολυδιάστατο πλαίσιο που φέρνει σε διάλογο το βίωμα με την έρευνα, την πίστη με το δόγμα και τους ανθρώπους της περιοχής με τις κληρονομιές τους. 
Ο όρκος των βοσκών του Ψηλορείτη ως μια ενεργή εθιμική πρακτική  στο σήμερα έχει σημασία να δώσει στοιχεία που αφορούν  τη σχέση και το σημείο τομής ή σύνθεσης μεταξύ γραπτού και άγραφου δικαίου.
Συγκεκριμένα η δομή του ντοκιμαντέρ θα έχει ως αρχή της την εξιστόρηση του όρκου ως άγραφου θεσμού και κοινωνικού μηχανισμού του οποίου δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμα οι καταβολές.
 Αποτελεί αναμφίβολα μια ενεργή διαδικασία για τις ποιμενικές κοινότητες του Ψηλορείτη με εστίαση στη βόρεια κορυφογραμμή, η οποία διαιωνίζεται μέσω προφορικής και εμπειρικής σκυτάλης ανάμεσα στους βοσκούς.

4. Η γιορτή του Πένθους , Το  μοιρολόι από την αρχαιότητα στο ψηφιακό σήμερα ,  συνεργασία με το Υπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο του θεσμού ̈Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός”.

Η παραπάνω εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 7 & 8 /8 2021 στον Αρχαιολογικό χώρο Τυλίσου με θεματικής της: Το Μοιρολόι ως πολιτιστική κληρονομιά θρηνητικής παράδοσης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα πάνω στους Θεματικούς άξονες: Μουσική- Θέατρο – Εισήγηση. Η εκδήλωση δομήθηκε  σε τρία μέρη με βασικό κορμό της το μουσικό μέρος του οποίου την επιμέλειά είχε  ο Λουδοβίκος των Ανωγείων ως πρωτεργάτης στη μελοποίηση των κρητικών μοιρολογιών μέσα από πολύχρονη καταγραφή και συλλογή αυθεντικών μορφών θρήνου.
Στόχος μας ήταν  να αναδειχθεί το μοιρολόι και η αποτύπωση του θρήνου σε ένα σύνολο εκφάνσεων οι οποίες υπογραμμίζουν την επιτελεστική, ψυχολογική και πολιτιστική διάσταση του.

5. Διημερίδα/Συνέδριο του Δήμου Ανωγέιων στο πλαισιο δράσεων με τους Πολίτες του Πράσινου Ταμείου με θέμα την τέχνη της ξερολιθιάς και την προστασία των  Μιτάτων του Ψηλορείτη.

Μια πρωτοβουλία του ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕIΩΝ και του Πράσινου Ταμείου αναφορικά με την Τέχνη της Ξερολιθιάς του Ψηλορείτη, όπου θα παρουσιαστούν ευρύτερα ζητήματα, προοπτικές και μελέτες περίπτωσης από την Ελλάδα, τη Μεσόγειο και τα παγκόσμια Γεωπάρκα της Ουνέσκο. Στόχος είναι να γίνει μια πολυεπίπεδη προσέγγιση στην ξερολιθική τέχνη , τους τρόπους και τις τεχνικές δόμησης, την διαλεκτική του τοπίου με τον άνθρωπο αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτιστική, ανθρωπολογική , αρχαιολογική και τεχνολογική διάσταση που μπορεί να συνδυαστεί με αυτή την αρχέγονη μορφή τέχνης.
Η διημερίδα Ξερολιθιάς θα διεξαχθεί στις 18 & 19/ 9/ 2021 στην ορεινή επικράτεια των Ανωγείων με πιθανότερο σημείο τον νεόδμητο δημοτικό χώρο “Ο Τόπος του Βοσκού” 2 χιλιόμετρα εκτός Ανωγείων. 
Λόγω των ζητημάτων που έχουν προκύψει στη Δημόσια Υγεία , οικοδομούμεσταδιακά τον σχεδιασμό της διοργάνωσης λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που ενυπάρχουν και τα αναγκαία μέτρα που θα επιτρέψουν την ασφαλή φυσική παρουσία ορισμένου αριθμού κοινού.
Παράλληλαη  εκδήλωση θα μεταδοθεί και μέσω ψηφιακής πλατφόρμα καταγράφοντας τις εισηγήσεις καθώς και το βιωματικό εργαστήριο πάνω στον εμπειρικό τρόπο δόμησης των μιτάτων της περιοχής καθώς  και των ξερολιθικών κατασκευών εκτός Κρήτης που θα έχουμε την ευκαιρία να εντάξουμε στο πρόγραμμα του συνέδριού.

6.MetARTtum-Οι ξερολιθικές κατασκευές του Ψηλορείτη, ως χώροι σύγχρονης  τέχνης και έκφρασης στο φυσικό και πολιτιστικό τοπίο της Ίδας. 

Στην παρούσα πρόταση, το κέντρο βάρους είναι ο σύγχρονος πολιτισμός μέσα από  μορφές έκφρασης τέχνης που χρησιμοποιούν το μιτάτο του Ψηλορείτη ως ένα  εναλλακτικό καλλιτεχνικό εργαστήριο.  
Συγκεκριμένα θα επιλεγούν τρεις ξερολιθικές ποιμενικές εγκαταστάσεις που θα  φιλοξενήσουν τρεις καλλιτέχνες, δίνοντας τους το χώρο και την έμπνευση να  δημιουργήσουν τρία διαφορετικά έργα-επιτελέσεις (σύγχρονος χορός  ή μουσικοχορευτική  απόδοση και παραγωγή καλλιτεχνικής σύνθεσης/γλυπτικής με  υλικά της φύσης) με την καταγραφή της διαδικασίας αυτής ως πρωτογενές  πολιτιστικό αποτέλεσμα και στόχο τη ψηφιακή διάχυση και αλληλεπίδραση. 
Η καταγραφή των παραπάνω μορφών έκφρασης μέσα στο χώρο της ξερολιθικής  ποιμενικής εγκατάστασης του μιτάτου του Ψηλορείτη, δημιουργεί τη γεφύρωση  ανάμεσα στο λαϊκό και σύγχρονο πολιτισμό ανοίγοντας παράλληλα τον κόσμο του  βουνού στον επισκέπτη αλλά και το ντόπιο.
Οι ποιμενικές εγκαταστάσεις που θα  επιλεγούν από την επικράτεια του Δήμου Ανωγείων, θα αποτελούν ουσιαστικά  τοποθεσίες που θα προάγουν την αξιοποίηση των  νεότερων αυτών μνημείων μέσα από τις προεκτάσεις της σύγχρονης καλλιτεχνικής  δημιουργίας και φιλοξενίας καλλιτεχνών.  
Η παραγωγή καλλιτεχνικής δημιουργίας με την καταγραφή και στη συνέχεια διάχυση  της παραγόμενης τέχνης  μέσω ανάπτυξης ψηφιακής εφαρμογής για κινητές συσκευές επιδιώκουμε να προσδώσει στο παρόν έργο τη δυναμική αξιοποίησης χώρων συνυφασμένων με την παράδοση στο σήμερα, τη σύγχρονη ματιά και πρωτοπορία.
7. Ψηφιακό αποθετήριο Προφορικής Ιστορίας του λαϊκού πολιτισμού των Ανωγείων.

 
Με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με τον Δήμο Ανωγείων ξεκινάμε από το Φθινόπωρο του 2021 την προσπάθεια καταγραφής της προφορικής ιστορίας του Λαϊκού Πολιτισμού του τόπου μας.
Σε αυτή την πρωτοβουλία το επίκεντρο είναι ξανά ο άνθρωπος και η δική του ματιά στη ζωή, την παράδοση την καθημερινότητα που έζησε και η οποία μετουσιώνεται με τη σειρά της σε κομμάτι της νεότερης ιστορίας μας. 
Ο σχεδιασμός του παραπάνω έργου είναι ακόμα στην αρχή πάνω στους άξονες που θα οικοδομήσει και τις προεκτάσεις που θα λάβει. Έχουμε την τύχη ο τόπος των Ανωγείων να έχει δώσει προπάτορες που νοιάστηκαν για την καταγραφή σε  βιώματα εποχών που πέρασαν δίνοντας στο σήμερα ανεκτίμητο αρχειακό υλικό.  
Τα παραπάνω εφτά  έργα αποτελούν εφτά ομάδες εργασίας με σκοπό να καταφέρουν τον  αντίκτυπο που θα αντανακλά τον δημόσιο χαρακτήρα του πολιτισμού ως αγαθό καθολικά προσβάσιμο και ενεργητικά παραγωγικό.
Συνεχίζουμε μια προσπάθεια μέσα από πολύτιμες συνεργασίες ως αναγκαία προϋπόθεση στην οικοδόμηση μιας πολιτιστικής συνέργειας και δικτύωσης που αξιοποιώντας την ενεργή κληρονομιά της οφείλει να  αναζωογονήσει  τις περιοχές που είμαστε κομμάτι τους μέσα απ τη ζωή , την επίσκεψη και τη δράση στο πεδίο τους.